Beste bezoeker,

Welkom op Regio-Voetbal. Wij zien dat je een Adblocker gebruikt, waardoor je alleen advertenties ziet die door je Adblocker worden goedgekeurd. 
De inkomsten van de advertenties zijn echter onmisbaar om Regio-Voetbal op het huidige niveau te houden en de content gratis te kunnen blijven aanbieden. We verzoeken je daarom Adblocker uit te zetten als je op Regio-Voetbal surft. 

Zeer bedankt voor je medewerking!

LRC met hockey en korfbal aan de slag met ‘Glaspark Light’

31 mrt 2017, 23.54Nieuws

LEERDAM • LRC, HCL en Ter Leede / De Jager gaan voorlopig met zijn drieën aan de slag om een Glaspark ‘Light’ tot stand te brengen. Dat laten de voorzitters van de drie verenigingen vrijdag in een gezamenlijke verklaring weten. 

Nog in april zullen LRC, HCL en Ter Leede / De Jager hun leden uitnodigen voor een gezamenlijke vergadering, waarin het concrete plan wordt besproken. Daarna zal dit plan, in samenwerking met het college, zo spoedig mogelijk aan de raad worden aangeboden.

De drie clubs hopen dat ook Leerdam Sport tijdig met een concrete bijdrage komt, zodat bij de goede samenwerking tussen LRC, HCL en Ter Leede / De Jager ook Leerdam Sport betrokken kan worden. “Overigens hebben LRC, HCL en Ter Leede / De Jager begrip voor de emoties die bij Leerdam Sport leven. De drie clubs hopen dat de gemeente behulpzaam kan zijn bij het vinden van een passend antwoord”, aldus de voorzitters in hun verklaring.

De drie voorzitters zijn blij met de zéér constructieve houding die de raad donderdag bij de bespreking van de situatie aannam. “Daarnaast zijn de drie verenigingen blij met de duidelijke opdracht aan het college die uit aangenomen motie van de fractie Gros blijkt.”

Overtuigingskracht
De voorzitters gaan in hun verklaring in op de kritiek van de raad over de stemming bij Leerdam Sport. “Hadden de gezamenlijke besturen dit niet kunnen zien aankomen”, vroeg de raad zich af.

De reactie van de drie voorzitters: “Het was inderdaad heel spannend. Wij vertrouwden echter op de overtuigingskracht van het bestuur van Leerdam Sport. We rekenden erop dat het bestuur de leden zou kunnen overtuigen van de voordelen van Glaspark.”

Twijfels over invloed
LRC, HCL en Ter Leede / De Jager kennen de knelpunten bij de leden van Leerdam Sport, maar vinden die knelpunten ‘in eerste aanleg een zaak tussen de gemeente en Leerdam Sport’.

Daarnaast doen de drie voorzitters in hun verklaring een opmerkelijke uitspraak over de verhoudingen binnen Leerdam Sport. “Gezien de discrepantie (het verschil, red.) tussen de uitlatingen van het bestuur van Leerdam Sport enerzijds (de toegezegde ondersteuning van het eindrapport) en de uitslag van de algemene ledenvergadering anderzijds (vrijwel unaniem tegen, inclusief een deel van het bestuur) is er bij LRC, HCL en Ter Leede / De Jager twijfel gerezen over de invloed van het bestuur van Leerdam Sport op de club.”

LRC, HCL en Ter Leede / De Jager hebben het bestuur van Leerdam Sport gevraagd met een concreet plan te komen, gesteund door de leden én de gemeente. “Pas als dat plan er is, kan door LRC, HCL en Ter Leede / De Jager gekeken worden naar een samenwerking met Leerdam Sport, zoals beoogd in het eindrapport Glaspark.”

Haast
De drie verenigingen stellen dat er door de komende herindeling haast is bij het maken van een nieuw plan. Die urgentie wordt bij HCL en Ter Leede / De Jager ook om een andere reden gevoeld. “De huur van het clubhuis van HCL is door de gemeente opgezegd. Korfbal Ter Leede / De Jager heeft hun accommodatie, gezien de erbarmelijke staat, moeten verlaten en heeft tijdelijk onderdak gevonden bij LRC. HCL en Ter Leede / De Jager zijn dus met handen gebonden en kunnen niet wachten op nieuwe onderhandelingen met Leerdam Sport, zoals het bestuur van Leerdam Sport suggereerde in haar reactie op de uitkomst van de ledenvergadering.”

De leden van LRC, HCL en Ter Leede / De Jager hebben zéér duidelijk aangegeven dat zij achter Glaspark staan. Reden voor de besturen om door te gaan met de plannen. “De besturen van LRC, HCL en Ter Leede / De Jager zullen alles in het werk stellen het Glaspark in afgeslankte vorm tóch te realiseren voor hun clubs. De eerste gesprekken daarover zijn inmiddels gevoerd en verliepen zeer voorspoedig. De drie bestuursvoorzitters gaan ervan uit dat zij binnen twee maanden een voorstel voor het Glaspark, in de basis bestemd voor Ter Leede/ De Jager, LRC en HCL, maar ook geschikt voor gebruik door andere buitensportverenigingen, aan de gemeenteraad voor kunnen leggen.”

Trots
Waarop de drie voorzitters hun persverklaring met ‘ronkend’ enthousiasme besluiten: “Het wordt een voorstel voor een sportpark waar héél Leerdam, van jong tot oud, trots op kan zijn. Een park dat uitnodigt tot sporten en tot verbinding. Een park waar Ter Leede / De Jager, HCL en LRC samen bouwen aan een gezonde toekomst voor Leerdam én omstreken. Een park waar ook andere buitensportverenigingen en maatschappelijk betrokken organisaties voordeel van zullen hebben.”

André Bijl